Kiên quyết triệt để xử lý vi phạm trong mùa lễ hội chùa Hương 2018

''lễ hội chùa hương - GSV Travel

Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch”, lễ hội chùa Hương 2018 đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được nguyện vọng của du khách về với miền đất Phật cầu nguyện đầu năm.Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch”, lễ hội […]