close

Trang bị đặc sắc trong webgame ma ảo Bạo Phong

[ad_1]

Mỗi lớp nhân vật sẽ có những trang bị tương thích, đồng thời phát huy tối đa được thế mạnh của lớp nhân vật đó. Sức mạnh của trang bị thể hiện rõ ở các dòng hỗ trợ cơ bản và chỉ số cộng thêm. Trong đó, các dòng cơ bản được mặc định cho trang bị, còn chỉ số cộng thêm có được khi người chơi tiến hành các chức năng ghép, tách, cường hóa, tăng sao và phụ ma cho trang bị.

polyad

Trang bị tím (dành cho nhân vật cấp 30) và trang bị cam (dành cho nhân vật cấp 40).

Điểm đặc trưng của trang bị Bạo Phong nằm ở phụ ma, chức năng trực tiếp giúp tăng sức mạnh cho trang bị tùy thuộc vào các dòng thuộc tính ngẫu nhiên. Người chơi có thể lựa chọn các dòng thuộc tính này theo sở thích hoặc theo hướng tối ưu của nhân vật mình đang sở hữu. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý rằng trang bị nào đã phụ ma thì các dòng phụ ma sẽ gắn luôn với trang bị đó nên đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng của người chơi khi sử dụng chức năng này. Có 4 dòng phụ ma và người chơi phải lần lượt kích hoạt theo thứ tự từ 1 đến 4. Hỗ trợ cao nhất là hiệu ứng và kháng nằm ở dòng phụ ma thứ 3 và 4.

polyad

Giao diện trang bị (cam và tím) của nhân vật.

Để sở hữu một món bất kỳ hoặc trọn bộ trang bị, người chơi có thể chế tạo sau khi thu thập nguyên liệu ở các hoạt động nhiệm vụ, phó bản, đánh boss hoặc thông qua giao dịch từ người chơi khác. Ứng với từng mốc cấp độ, nhân vật sẽ có những bộ trang bị phù hợp để thuận tiện hơn khi ra chiến trường.

Bên cạnh các loại trang bị chiến đấu, nhân vật có thể sắm thêm cho mình một số ngoại trang và huy chương để sắc diện thêm phần lung linh. Người chơi vẫn có thể áp dụng các chức năng tách, ghép, phụ ma, tăng sao đối với các loại huy chương của nhân vật. Chúng cũng đóng một phần vai trò trong việc gia tăng sức mạnh của nhân vật.

Chi tiết tại: http://baophong.360game.vn/

Thu Ngân

Nguồn: gamethu.net

Phương Liên

The author Phương Liên