close

Cách vượt ải nhanh Viêm Đế, Đổng Trác và Lữ Bố trong 3Q Củ Hành

[ad_1]

Mỗi loại ải khác nhau đều có những tướng phù hợp để đi 1 cách nhanh nhất. Hôm nay mình xin hướng dẫn những tướng đi 3 ải Boss VIÊM ĐẾ – LỮ BỖ – ĐỔNG TRÁC để cho các bạn chưa biết tham khảo thêm nhé ^^![​IMG][​IMG][​IMG]

1. Boss Viêm đế :
[​IMG]

– Trong 3 loại Boss mình nêu trên thì đây là Boss ” gà ” nhất . Team *************** bình cỡ 7K Thần binh trở lên đã đi được rồi.

– Các loại tướng nên pick khi đi Boss Viêm đế “

1/ Cách chọn tướng :

– Chúng ta sẽ đi các tướng nghiêng về dame , buf dame và 1 phép stun chính :

Trương Chiêu : Nhiệm vụ của anh chàng này khá đơn giản , chỉ cần đứng stun Boss mỗi khi Boss Nộ cho team đánh .

Chu Thái : Nhiệm vụ chính của chàng ta chính là Khóa kill Boss mỗi khi Boss Nộ nhưng lại có ” BKB tức ngự ma thanh cang thương ) để team không bị dính nộ của Viêm Đế và còn giúp giảm phòng thủ của Boss

Tào Chương : Nhiệm vụ của anh người sói này chính là BUFF dame , giúp cho dame cao hơn , Boss dễ chết hơn .

Điển Vi : Cũng như tào chương thì anh chàng này nhiệm vụ chính cũng là BUFF dame cho cả team , giúp team đánh lẹ hơn vì có dame cao .

Mã vân lộc : Cô nàng này nhiệm vụ cũng giống 2 chàng kia là BUFF dame cho cả team , nâng cao dame hơn , giúp Boss mau chết
Ngoài ra có thể đi Thêm: Hạ hầu uyên , Lạc tiến ,…vv Tùy sở thích nhưng đây là những con tướng nghiêng về dame và phép để đi 1 cách lẹ nhất .

2. Boss Đổng Trác :
[​IMG]

– Đây cũng là con Boss trâu thứ 2 trong 3 con mình đã nêu đầu bài . Để đi được Boss này chúng ta nên có thần binh từ 14K trở lên để đi 1 cách nhanh và ít chết nhất.

1. Cách chọn tướng :

Chu thái[​IMG]

Anh chàng này là 1 ” Con dao trảm ” cho team. Những lúc Boss đổng trác ra Nộ ( Anh chàng sẽ trảm ) để team đi nhanh hơn và ít bị nộ boss gây ra choáng, stun ,…vv

Đặng Ngải
[​IMG]

Nhiệm vụ late cho team

Tào Chương
[​IMG]

Buff dame và late cho team

Điển Vi[​IMG]

Buff dame và late cho team cũng như Tào chương

Hạ Hầu Uyên
[​IMG]Khóa skill Boss những lúc chuẩn bị nộ.

3.Boss Lữ Bố
[​IMG]

Đây cũng có thể được xem là Boss trâu và dai nhất trong 3 Boss mình đưa ra . Để đi Ải này 1 cách ” Mượt và nhanh ” thì thần binh của bạn phải đạt từ 20K trở lên nhé.

1.Cách chọn tướng:Chu Thái : Nhiệm vụ là hú + kéo Boss ra những lúc cẩn thiết và lure quái lúc chưa mở cổng.

[​IMG]Điên vi Dame chính cũng như Buff dame cho cả team

[​IMG]

Trương Phi : Stun + dame chính cho cả team

[​IMG]

Tử Hoảng : Late + stun cho cả team

[​IMG]

Trương chiêu : Phép chính + stun cho cả team

[​IMG]

 

Nguồn: gamethu.net

Phương Liên

The author Phương Liên