Kiến trúc hài hòa độc đáo của đền Ông Hoàng Bảy

''Đền ông Hoàng Bảy - GSV Travel

Ông Hoàng Bẩy là ngôi đền với nhiều truyền thuyết kỳ lạ. Ngôi đền nằm trên mảnh đất Lào Cai với nhiều chiến công hiển hách. Hàng năm, đền đón hàng ngàn khách du lịch thập phương đến hành hương và dâng lễ. Ông Hoàng Bẩy là ai? Ông Hoàng […]