Đền Bà Chúa Kho - GSV Travel

Ngày 23-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt báo chí thông tin về công tác tổ chức, chỉ đạo lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

Theo ông Nguyễn Xuân Trung, Phó giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Ninh, năm nay công tác tổ chức các lễ hội xuân sẽ được Bắc Ninh quyết tâm làm tốt hơn so với các năm trước, kiên quyết không để xảy ra các hiện tượng biến tướng, tiêu cực trong lễ hội; sẽ tập trung các nguồn lực để tổ chức tốt các lễ hội lớn như: Hội Lim; Đền Bà Chúa Kho; Lễ hội Ném Thượng…

Đền Bà Chúa Kho - GSV Travel

Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng phương án tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp lễ hội; tổ chức các phương án tuyên truyền vận động du khách tour lễ hội 2018 hạn chế đốt vàng mã trong khu vực lễ hội và di tích; mọi dịch vụ phải được tổ chức theo quy hoạch và niêm yết giá công khai, không ép giá, chèo kéo khách; không để xảy ra hiện tượng cúng thuê, khấn mướn trong các khu vực nội tự; không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo Luật Di sản văn hóa.

Tiếp nối kết quả tổ chức lễ hội xuân các năm trước, năm nay Bắc Ninh tiến hành phân cấp rõ ràng trong việc tổ chức. Trong đó, các lễ hội thu hút đông người, lễ hội liên quan đến 2 xã, phường, thị trấn trở lên, UBND cấp huyện trực tiếp quản lý. Các lễ hội khác, UBND cấp xã quản lý. Đối với lễ hội cấp xã quản lý, UBND xã thành lập Ban tổ chức lễ hội và xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội trình UBND cấp xã phê duyệt.

Theo Đại diện Ban tổ chức Lễ hội Lim năm 2018 thì năm nay sẽ không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch; không tổ chức hát quan họ ở những nơi chật hẹp, mất vệ sinh; nghiêm cấm các hình thức hát quan họ ngửa nón nhận tiền; các quầy hàng dịch vụ khu vực lễ hội phải tổ chức ký cam kết đúng quy định và niêm yết giá công khai…

Khu di tích Đền Bà Chúa Kho cũng đang gấp rút được tiến hành xây dựng một số hạng mục để kịp với mùa lễ hội. Tại Đền Bà Chúa Kho, năm nay địa phương cam kết không để dịch vụ đổi tiền lẻ diễn ra ở khu vực đền; tuyên truyền vận động du khách đi đền Bà Chúa Kho hạn chế đốt đồ mã, vàng mã tại đền mà nhập vào kho để tán lộc; sắp xếp tại khu vực nội tự cho thông thoáng hơn. Các quầy hàng dịch vụ khu vực lễ hội phải tổ chức cam kết bán đúng giá quy định và niêm yết giá công khai. Đối với lễ hội Ném Thượng, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh về không thực hiện tục “chém lợn” giữa sân đình mà chuyển vào khu vực riêng để mổ lợn làm cỗ ngọc tế thánh; không để hiện tượng phản cảm xảy ra trong lễ hội…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *