Kết cấu đặc biệt của cầu ngói Thanh Toàn

''Cầu ngói Thanh Toàn - GSV Travel

“Ai về cầu ngói Thanh Toàn/Cho em về với một đoàn cho vui”. Đó là câu thơ nói về cầu ngói Thanh Toàn, một cây cầu cổ xưa, mang kết cấu đặc biệt, nằm ở làng Thành Toàn (thuộc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), cách […]