Kiến trúc hài hòa độc đáo của đền Ông Hoàng Bảy

''Đền ông Hoàng Bảy - GSV Travel

Ông Hoàng Bẩy là ngôi đền với nhiều truyền thuyết kỳ lạ. Ngôi đền nằm trên mảnh đất Lào Cai với nhiều chiến công hiển hách. Hàng năm, đền đón hàng ngàn khách du lịch thập phương đến hành hương và dâng lễ. Ông Hoàng Bẩy là ai? Ông Hoàng […]

Tương Mông Phụ – phần hồn trong văn hóa ẩm thực xứ Đoài

''Tương Mông Phụ - GSV Travel

Đối với nhiều người dân Đường Lâm xưa, tương đã trở thành một phần trong các bữa ăn. Tuy không phải là món ăn chính, nhưng nó làm cho nhiều món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Tương ở đây khác với những sản phẩm tương làng nghề khác: Tương […]