Những địa danh mang đậm chất huyền thoại của cao nguyên đá Đồng Văn

''Lũng Cú - GSV Travel

Trong các miền đất biên viễn, khu vực cao nguyên đá là nơi có nhiều địa danh liên quan đến rồng nhất. Trong đó nổi lên ba nơi gắn liền với những chuyện kỳ bí. Khi chưa có những lý giải khoa học để “vén bức màn bí mật” thì […]