Giữa tâm bão, Microsoft lên tiếng "một lòng một dạ" ủng hộ Apple

''

“Chúng tôi – Microsoft ủng hộ Apple và sẽ nộp một bản kiến nghị ngắn vào tuần tới”, Chủ tịch Microsoft, Brad Smith, chia sẻ. Tuyên bố của Smith được đưa ra tại một phiên điều trần của Quốc hội về luật quản lý dữ liệu truyền qua biên giới. […]