Cô vợ giám đốc và cuộc hôn nhân 3 tháng

''

Người bên ngoài nghĩ cuộc sống của tôi là sung sướng hạnh phúc nhất. Nhưng không ai biết rằng… Câu chuyện tình yêu của tôi và vợ bắt đầu khi tôi vào làm nhân viên ở công ty vợ quản lý. Một người có tài như tôi nhanh chóng được […]